Contoh:
angka 2015 akan menghasilkan
Peribahasa Bahasa Arab


Katakanlah yang benar itu, walaupun pahit


Nadhom Alfiyah Ibnu Malik