Contoh:
angka 2015 akan menghasilkan
Peribahasa Bahasa Arab


Setiap pekerjaan itu ada upahnya, dan setiap perkataan itu ada jawabannya


Nadhom Alfiyah Ibnu Malik