Contoh:
angka 2015 akan menghasilkan
Peribahasa Bahasa Arab


Barang siapa menanam pasti akan memetik (mengetam).


Ensiklopedi Hadits 9 Imam