Contoh:
angka 2015 akan menghasilkan
Peribahasa Bahasa Arab


Hamba sahaya itu harus dipukul dengan tongkat, dan orang yang merdeka (bukan budak) cukuplah dengan isyarat.


Nadhom Alfiyah Ibnu Malik