Contoh:
angka 2015 akan menghasilkan
Peribahasa Bahasa Arab


Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu.


Nadhom Alfiyah Ibnu Malik