Contoh:
angka 2015 akan menghasilkan
Peribahasa Bahasa Arab


Barang siapa menggali lobang, akan terperosoklah ia di dalamnya


Nadhom Alfiyah Ibnu Malik