Qaamus Bahasa Arabbetaangin dingin yang bertiup kencang

al-harjafuashoobahu riihun
-

royyaha - yuroyyihu
,

at-tarwiihu, at-tahwiyatu

maaun litabriidi

al-bardu wal buruudatu
-

barroda - yubarridu wa abroda asy-syaia

at-tabriidu

tabriidu al-makkuulaati

ahqoobun khooliyatun

al-khudlorimu

Copyright © 2014 Qaamus All rights reserved. Terms and Conditions - Privacy Policy - Contact