Contoh:
angka 2015 akan menghasilkan
Peribahasa Bahasa Arab


Tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya lidah