Contoh:
angka 2015 akan menghasilkan
Peribahasa Bahasa Arab


Waktu itu lebih mahal daripada emas.


Ensiklopedi Hadits 9 Imam