Contoh:
angka 2015 akan menghasilkan
Peribahasa Bahasa Arab


Sebaik-baik hartamu adalah yang bermanfaat bagimu