Contoh:
angka 2015 akan menghasilkan
Peribahasa Bahasa Arab


Orang yang pendengki itu tidak akan menjadi muliaEnsiklopedi Hadits 9 Imam